Tillbaka
Hållbarhet

Cirkulärt tänkande hjälpte NILAR

Cirkulärt tänkande hjälpte NILAR

Den svenska batteritillverkaren NILAR har med ett stort fokus på cirkulärt tänkande tagit fram batterier utan vare sig kadmium, bly eller magnesium. Sedan 2017 har Christian Berner jobbat tillsammans med bolaget, initialt för att ta fram en fungerande produktionsprocess.

Efter att först ha hyrt maskiner för tester kunde bolaget tillsammans med Christian Berner precisera vilken utrustning som vid årsskiftet 2018/2019 skulle köpas in och installeras till produktionsan­läggningen i Gävle. 2021 hade efterfrågan ökat så mycket att bolaget investerade i två nya produktionslinjer.

Ladda ner
årsredovisning 2021