Tillbaka
Hållbarhet

Dämpning av stort trähusprojekt

Dämpning av stort trähusprojekt

I växande Tammerfors har staden satt som mål att bli koldioxidneutral till 2030. Byggsektorn utgör en viktig del i det arbetet och därför stödjer staden olika projekt för öka byggnationen i trä, däribland Vuores Kuusikko ett av de största trähusprojekt någonsin i Europa. De totalt sex huskropparna rymmer över 13 600 kvadratmeter och 195 lägenheter.

Eftersom träbjälklag inte är lika styvt som betong krävs lösningar för att dämpa ljud och vibrationer. Christian Berner arbetade tillsammans med bjälklagsleverantören VVR Wood för att isolera både våningsplan och hisschakt i syfte att uppnå en tyst och bra boendemiljö.

Ladda ner
årsredovisning 2021