Tillbaka
VD har ordet

Stark orderingång andra halvåret

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 4,2 (6,1) procent. Omsättningen ökade med 6,9 procent till 743(695) MSEK. Zander & Ingeström gjorde ännu ett starkt år och G.F Swedenborg, som vi förvär­vade under året, gjorde ett resultat som är ”all time high”, vilket var extra roligt efter vårt tillträde första maj.


Marknadernas utveckling

I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 8,5 (9,5) procent. Orderingången under året var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Zander & Ingeström och G.F Swedenborg gjorde som sagt ett mycket starkt år. Även Christian Berner AB utvecklade lönsamheten mot fjolåret, men här finns det utrymme att förbättra lönsamheten ytterligare.

Glädjande med förvärv som levererar direkt

I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 6,4 (6,7) procent. Orderingången under året var svagare inom Process & Miljö men med en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin och infrastrukturprojekt.

Danmark gjorde ett svagt resultat med en EBITA-marginal på 4,3 (5,7) procent. Det förklaras av att orderingången varit svag under en längre tid, då framför allt processindustrin avvaktar med sina investeringar.

Finland gjorde ett svagt år med en EBITA-marginal på 1,7 (6,3) procent. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin inom Helsingforsområdet gick fortsatt bra, men vi saknade större maskininvesteringar inom processindustrin.

Fokus på högt värdeskapande

Vi kommer fortsätta att fokusera på tillväxt och på att göra fler förvärv som bidrar till koncernens utveckling. Vår strategiska inriktning ”Högvärde” med hörnstenarna kundvärde, hållbarhet och lön­samhet ska hjälpa oss navigera framåt, att välja och välja bort.

Några konkreta exempel från året är att vi har lagt ned produktområde Gas & Energi i Sverige, omstrukturerat Teknisk plast i koncernen, samt satsat och investerat i fler medarbetare inom Vibrationsteknik och Värmeteknik som är två områden där vi ser stor potential för tillväxt och lönsamhet. Vi förvärvade också G.F Swedenborg som utvecklats mycket positivt.

Positiv framtid

Vår vision är att skapa innovativa tekniska lös­ningar för ett hållbart samhälle. Det gör vi redan idag, bland annat inom tysta miljöer, rent vatten och hållbara energisystem. Och vi ska göra mer och utveckla fler lösningar och produkter för framtidens samhälle.

Vi bedömer den underliggande efterfrågan som stabil och har förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling även om vi ser fortsatt förlängda leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist.

Vi har en bra riskspridning med många olika teknikområden och kundsegment, och vi har visat en förmåga att addera starka verksamheter till koncernen genom förvärv.

Tack för mig

Detta är mitt sista vd-ord i en årsredovisning från Christian Berner. Jag vill därför tacka alla fantas­tiska medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete när jag nu går vidare till nya utmaningar.

Jag vill också önska min efterträdare Caroline Reuterskiöld och alla medarbetare lycka till med den fortsatta utvecklingen av koncernen. Det har varit roligt och utmanande att få vara med på resan från familjeägt till noterat bolag med allt vad det innebär. Den resan fortsätter nu utan mig.

Bo Söderqvist

Ladda ner
årsredovisning 2021