Tillbaka
Hållbarhetsinsatser

Balansering av elnätet

Balansering av elnätet
Balansering av elnätet

De ökande inslagen variabel förnybar energi, som vind- och solkraft, i elnätet skapar en utmaning i att balansera systemet mellan produktion och konsumtion. Flera olika strategier kommer att behövas bedömer Energimyndigheten, bland annat energilagring. En enkel lösning baserad på beprövad teknik är Zetapannan från Zander & Ingeström. När produktionen från till exempel vindkraft är hög kan elpannorna med kort varsel startas och förbruka stora mängder el för att göra hetvatten eller ånga som sedan lagras i ackumulatortankar för senare i användning i fjärrvärmenät eller industriella processer.

Ladda ner
årsredovisning 2020