Tillbaka
Hållbarhetsinsatser

Ökad byggnation i trä

Ökad byggnation i trä
Ökad byggnation i trä

Fastighetsbranschen står för en stor andel av världens koldioxidutsläpp och har en stor utmaning i att bygga mer klimatsmart. Ett sätt är att bygga mer i trä vilket kräver nya lösningar och expertis för dämpning av ljud och vibrationer. Eftersom träbjälklag inte är lika styvt som betong, krävs det ofta akustisk expertis för att klara ljudklass A, B och C. Christian Berner har utifrån många års fälterfarenhet och tester i laboratorier tagit fram fyra standardlösningar för flytande golv och kundspecifika lösningar där hela våningar isoleras från varandra för att uppnå en god miljö och trivsel för de boende.

Ladda ner
årsredovisning 2020